Những nội dung cơ bản của một dự án đầu tư bạn nên biết

Dự án là đầu tư là một phần thiết yếu trong một quá trình thi công và thực hiện công trình, sẽ bao gồm rất nhiều các hoạt động có liên quan trực tiếp đến nhau nhằm đạt được những mục tiêu nhất định cho tương lai. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các nội dung cơ bản của một dự án đầu tư.

Nội dung cơ bản của một dự án đầu tư bạn

nội dung cơ bản của một dự án đầu tư

Nội dung cơ bản dự án

Khái niệm dự án đầu tư là gì?

Xét về mặt hình thức: Dự án đầu tư là một tập (bộ) hồ sơ tài liệu có tác dụng trình bày một cách chi tiết, có hệ thống và đảm bảo tính logic cho các hoạt động của dự án, chi phí thực hiện theo một kế hoạch được chuẩn bị sẵn để đạt được những kết quả  mong muốn và thực hiện được những mục tiêu nhất định ở trong tương lai.

Xét về mặt nội dung: dự án đầu tư chính là một tập hợp những hoạt động có liên quan với nhau được kế hoạch hóa cụ thể nhằm đạt được các mục tiêu đã được định bằng cách tạo ra các kết quả cụ thể trong một khoảng  thời gian nhất định, thông qua việc sử dụng hợp lý các nguồn lực xác định. 

Xét ở góc độ quản lý, thì dự án đầu tư là một công cụ dùng để quản lý việc sử dụng các nguồn lực như vốn, vật tư, lao động để có thể tạo ra các kết quả tài chính, kinh tế, xã hội hợp lý nhất trong một thời gian dài. 

Dự án sẽ là một chuỗi các hoạt động được liên kết  với nhau nhằm tạo ra và đạt được kết quả nhất định trong phạm vi ngân sách cho phép và thời gian xác định.

Dự án là tập hợp các thông tin chỉ rõ chủ dự án định làm gì, làm như thế nào và làm thì được cái gì

Thêm vào đó, mục đích chính của một dự án đầu tư là cơ sở để nhà nước có thẩm quyền dể tiến hành giải quyết các biện pháp quản lý và cấp giấy phép cho đầu tư. Chính là một căn cứ để các nhà đầu tư triển khai các hoạt động đầu tư và đánh giá chính xác nhất mức độ hiệu quả của dự án. Dự án đầu tư sẽ thuyết phục chủ đầu tư quyết định có nên đầu tư và tổ chức tín dụng cấp vốn cho dự án hay không.

Những công việc cần làm khi lập dự án đầu tư:

nội dung cơ bản của một dự án đầu tư

Dự án đầu tư

Trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, lập dự án đầu tư sẽ là bước sau cùng. Và để có một dự án đầu tư đạt chất lượng và hiệu quả nhất thì các nhà đầu tư sẽ phải tiến hành rất nhiều công việc khác nhau:

 • Nghiên cứu và đánh giá chung về thị trường đầu tư;
 • Xác định thời điểm, lựa chọn thời gian đầu tư và quy mô đầu tư;
 • Lựa chọn hình thức  và các hạng mục đầu tư cho phù hợp;
 • Thực hiện các hoạt động khảo sát và lựa chọn địa bàn đầu tư cho hợp lý.

Sau khi thực hiện xong các công việc vừa nêu trên thì nhà đầu tư có thể tiến hành lập dự án đầu tư. Nó sẽ được biểu hiện ở hai văn kiện là: 

Báo cáo tiền khả thi: Báo cáo tiền khả thi là một dạng báo cáo nhằm cung cấp thông tin một cách tổng quát về dự án. Qua đó các chủ đầu tư có thể đánh giá sơ bộ về tình hình cũng như tính khả thi của dự án. Từ đó có thể lựa chọn phương án thích hợp nhất cho dự án. Báo cáo tiền khả thi sẽ là căn cứ để xây dựng nên báo cáo khả thi.

Báo cáo khả thi: là một tập hợp các số liệu, dữ liệu phân tích, các đánh giá, đề xuất hoặc khuyến nghị chính thức về nội dung của dự án theo một phương án đã được chủ đầu tư lựa chọn. Nó sẽ là căn cứ để các cơ quan có thẩm quyền thẩm tra và đưa quyết định đầu tư.

Nội dung của Báo cáo tiền khả thi

 • Định hướng cho việc đầu tư, xác định những điều kiện thuận lợi và khó khăn 
 • Xem xét quy mô dự án và quyết định hình thức đầu tư  
 • Phân tích và đánh giá cụ thể khu vực và địa điểm đầu tư (dự kiến nhu cầu sử dụng đó, tái định cư, các vấn đề có thể làm ảnh hưởng môi trường, xã hội, nhân công.)
 • Đưa ra được c phân tích, đánh giá sơ bộ về trang thiết bị, công nghệ, kỹ thuật và điều kiện cung cấp các loại vật tư, nguyên vật liệu, hạ tầng cơ sở ..
 • Lựa chọn các phương án xây dựng phù hợp
 • Xác định sơ bộ các vấn đề như tổng mức đầu tư, các phương án huy động và khả năng phục hồi vồn, khả năng trả nợ và thu lãi.
 • Đánh giá được hiệu quả đầu tư về mặt kinh tế – xã hội của dự án.
 • Xác định các thành phần, cơ cấu của dự án: tổng hợp hay chia nhỏ thành hạng mục.

Nếu như Báo cáo tiền khả thi phải được phê duyệt theo quy định của pháp luật thì sau khi được phê duyệt thì các nhà đầu tư có thể bắt tay vào việc xây dựng bản báo cáo chi tiết, đầy đủ theo hướng đã lựa chọn trong báo cáo tiền khả th- nó là Báo cáo khả thi.

Nội dung báo cáo khả thi

nội dung cơ bản của một dự án đầu tư

Một dự án đầu tư

Báo cáo khả thi cần phải có các căn cứ để xác định được sự cần thiết của dự án đầu tư:

 • Mục tiêu và địa điểm đầu tư;
 • Quy mô dự án và vốn đầu tư;
 • Thời gian và tiến độ thực hiện và hoàn dự án;
 • Các giải pháp về đối với phần kiến trúc, xây dựng, công nghệ, môi trường;
 • Những phương án sử dụng lao động, quản lý  và khai thác dự án;
 • Hình thức quản lý và hiệu quả đầu tư
 • Xác định được các mốc thời gian chính để thực hiện dự án;
 • Tính chất tham gia cũng như các mối quan hệ và trách nhiệm của các cơ quan liên quan

Sau khi hoàn thành hai Báo cáo tiền khả thi và khả thi thì nhà đầu tư phải trình các báo cáo như trên đến cơ quan có thẩm quyền để thẩm tra đầu tư (nếu như các dự án phải thẩm tra đầu tư) và  gửi đến tổ chức cho vay vốn đầu tư (nếu như dự án sử dụng nguồn vốn vay).  Lập xong hai bản báo cáo này thì nhà đầu tư đã hoàn thành dự án đầu tư về mặt kế hoạch và cũng kết thúc giai đoạn chuẩn bị và sẽ chuyển sang giai đoạn làm các thủ tục đầu tư, triển khai trên thực tế.

Với những gì chúng tôi cung cấp về nội dung cơ bản của một dự án đầu tư hi vọng bạn đã có được những thông tin hữu ích nhất.

 

Đánh giá post

Leave a Reply