HƯỚNG DẪN LẬP VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Như chúng ta đã biết, việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình là một trong những nội dung quan trọng giúp đảm bảo mục tiêu và hiệu quả của các dự án. Đặc biệt trong bối cảnh thị trường hiện nay có nhiều biến động, đặt ra những đòi hỏi cơ chế quản lý chi phí đầu tư xây dựng phải thay đổi linh hoạt và phù hợp với điều kiện thị trường. 

Vào ngày 26 tháng 5 năm 2010, Bộ Xây dựng cho bàn hành Thông tư về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, bao gồm: tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, giá xây công trình và định mức xây dựng của các dự án 30% vốn nhà nước trở lên.

Dưới đây là một số nguyên tắc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình mà nghị quyết quy định và tổ chức thực hiện thông tư.

hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Nguyên tắc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Thương hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình của Bộ xây dựng:

– Chi phí dự án đầu tư xây dựng của công trình được quy định là toàn bộ chi phí cần thiết cần có để xây dựng mới hoặc cải tạo, mở rộng hoặc trang bị lại các kỹ thuật phục vụ xây dựng công trình. 

Tùy thuộc vào đặc điểm của quá trình sản xuất và đặc điểm của từng sản phẩm xây dựng nên một dự án đầu tư sẽ có chi phí riêng được xác định dựa theo các đặc điểm, tính chất của kỹ thuật và yêu cầu từ công nghệ trong suốt quá trình xây dựng. 

Chỉ tiêu tổng mức đầu tư, dự toán công trình, tổng dự toán, giá thanh toán và quyết toán đầu tư khi công trình được đưa vào khai thác sử dụng là toàn bộ chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình biểu thị.

– Lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình phải đảm bảo được mục tiêu và hiệu quả mà dự án đề ra, đồng thời cũng phải đơn giản, dễ thực hiện. 

Chi phí đầu tư phải đảm bảo tính đủ, đúng với yêu cầu thị trường. Với dự án có dùng ngoại tệ thì phải ghi theo đúng nguyên tệ trong tất cả các mục để làm cơ sở tính toán theo giá nội tệ.

– Chi phí dự án phải được xác định trên cơ sở kết hợp giữa nhiều yếu tố: hệ thống định mức, chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, chế độ chính sách của nhà nước, khối lượng công việc. 

Tuy nhiên cũng phải phù hợp với đặc điểm những yếu tố khách quan của từng thời kỳ, và được quản lý dựa theo Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/2005 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Tổ chức thực hiện thông tư

Thông tư này được Bộ xây dựng quy định để giúp cho việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đối với cả dự án sử dụng ngân sách Nhà nước, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà Nước, vốn đầu tư của nước ngoài và vốn tín dụng do nhà nước bảo lãnh. 

Chủ đầu tư của các dự án khi sử dụng các nguồn vốn khác  có thể áp dụng quy định của Thông tư này để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tương tự.

Đối với các dự án sử dụng vốn ODA hỗ trợ phát triển chính thức, nếu trong điều ước quốc tế đã ký kết với Nhà nước hoặc Chính phủ với Nhà tài trợ sẽ có những quy định khác về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình ứng với các điều ước quốc tế đó.

hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Thông tư này áp dụng trên phạm vi cả nước sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo và là thông tư thay thế cho TT 09/2000/TT-BXD ngày 17/7/2000, TT 06/2003/TT-BXD ngày 14/4/2003 và TT 07/2003/TT-BXD ngày 17/6/2003 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư. Những quy định trước đây trái với Thông tư này sẽ bị bãi bỏ.

Trên đây là hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình mà chúng tôi cung cấp cho bạn tham khảo. Mong rằng đây sẽ là bài viết giúp bạn có thể tham khảo thêm thông tin.

Đánh giá post

Leave a Reply