Những thông tin mà bạn nên biết về giai đoạn chuẩn bị đầu tư gồm những công tác gì?

Khi tiến hành thi công bất cứ công trình xây dựng nào thì giai đoạn chuẩn bị luôn là công tác đầu tiên mà chủ đầu tư và chủ thầu phải xem xét. Vậy giai đoạn chuẩn bị đầu tư gồm những công tác gì? Nếu như bạn chưa biết thì bài viết này sẽ rất có ích cho bạn đấy.

Tìm hiểu giai đoạn chuẩn bị đầu tư gồm những công tác gì?

Khái niệm về quá trình đầu tư?

giai đoạn chuẩn bị đầu tư gồm những công tác gì

Dự án đầu tư

Đây là quá trình bỏ vốn cùng các tài nguyên, nguồn và sức lao động, vật chất khác để tạo thành tài sản cố định với một hiệu quả kinh tế cao nhất. Đây là tổng thể của các hoạt động nhằm để vật chất hóa vốn đầu tư thành nguồn tài sản cố định cho nền kinh tế quốc dân.

Xét trên quan điểm hệ thống thì quá trình đầu tư sẽ được coi là một hệ thống  rất phức tạp có đầu vào và đầu ra. Nội dung của sự vận động và phát triển của hệ thống đầu tư này sẽ được thực hiện qua 3 giai đoạn đó là: giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và kết thúc xây dựng đầu tư công trình, đưa công trình vào khai thác và sử dụng.

Đầu vào các nguồn tài nguyên, lực lượng lao động, nguồn tài chính…được đưa vào hệ thống được xem như những tiền đề vật chất của quá trình đầu tư.

Nội dung bên trong của quá trình xây dựng và đầu tư sẽ diễn ra theo sự vận động khách quan của nó và cũng sẽ phải tuân theo trình tự đầu tư do Nhà nước quy định đề ra.

Các trình tự đầu tư xây dựng nên được hiểu như là một cơ chế để có thể tiến hành các hoạt động đầu tư và xây dựng. Trong các hoạt động đầu tư thì cần định rõ thứ tự nội dung của các công việc cũng như đi các trách nhiệm và mối quan hệ giữa các bên cũng rất quan trọng trong việc thực hiện các công việc đó.

Giai đoạn chuẩn bị đầu tư sẽ bao gồm?

Làm sao để đồng vốn đầu tư có thể đạt được hiệu quả cao nhất? Đó là vấn đề của các chủ đầu tư phải biết nên đầu tư vào lĩnh vực nào, với số vốn đầu tư là bao nhiêu, vào nơi nào thì thích hợp, đầu tư vào thời gian nào thì có lợi nhất trong mỗi giai đoạn đầu tư khác nhau. Trong đó quan trọng nhất là ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư bởi vì giai đoạn này là cơ sở của việc quyết định đầu tư một cách có căn cứ và hợp lý nhất.

Trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư này cần giải quyết các công việc sau đây:

 • Nghiên cứu các sự cần thiết về việc phải đầu tư và các quy mô của đầu tư.
 • Tiến hành tiếp xúc, thăm dò và nghiên cứu (nếu được) thị trường trong nước và ngoài nước để tìm ra nguồn cung ứng các vật tư,  nguyên vật liệu thiết bị, tiêu thụ sản phẩm
 • Xem xét đến các khả năng huy động nguồn vốn (nguồn nào, ở đâu, vay như thế nào)  và lựa chọn hình thức đầu tư cho phù hợp.
 • Sau đó có thể tiến hành điều tra khảo sát và lựa chọn địa điểm đầu tư cho hợp lý.
 • Tiến hành lập dự án đầu tư.
 • Quá trình thực hiện thẩm định dự án đầu tư và đưa ra quyết định đầu tư.

Giai đoạn chuẩn bị đầu tư này sẽ kết thúc khi nhận được văn bản Quyết định đầu tư (nếu là đầu tư của Nhà nước) hoặc được cấp một văn bản giấy phép đầu tư nếu đây dự án đầu tư của các thành phần kinh tế khác.

giai đoạn chuẩn bị đầu tư gồm những công tác gì

Các giai đoạn đầu tư

Giai đoạn thực hiện đầu tư sẽ bao gồm các công việc?

Giai đoạn thực hiện đầu tư sẽ là giai đoạn giữ  vai trò quan trọng để quyết định xem việc thực hiện quá trình đầu tư nhằm vật chất hóa vốn đầu tư thành tài sản cố định cho nền kinh tế của đất nước, muốn giai đoạn này diễn ra suôn sẻ thì trước hết phải làm tốt công tác chuẩn bị.

Giai đoạn thực hiện đầu từ sẽ gồm các công việc sau:

 • Đi xin cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất đai, bao gồm cả mặt nước, mặt biển và phần thềm lục địa.
 • Mặt bằng thi công và xây dựng.
 • Tổ chức tuyển chọn một thầu tư vấn thích hợp để khảo sát các thiết kế giám sát kỹ thuật và các vấn đề liên quan đến chất lượng công trình.
 • Phần thẩm định thiết kế công trình.
 • Đấu thầu mua sắm thiết bị dùng để thi công, lắp đặt.
 • Xin cấp giấy phép xây dựng, và giấy phép khai thác tài nguyên (nếu có).
 • Thực hiện việc ký hợp đồng với nhà thầu.
 • Thi công công trình và theo dõi kiểm tra tiến độ.
 • Lắp đặt thiết bị công trình.
 • Tổng nghiệm thu.

Giai đoạn kết thúc xây dựng, đưa vào khai thác và sử dụng

Những giai đoạn trước sẽ quyết định xem giai đoạn này vận hành như thế nào nhất là phải làm rõ tính khả thi của dự án về mặt kinh tế và kỹ thuật. Những thiếu sót ở khâu lập dự án xây dựng và sự sai sót ở giai đoạn thực thi sẽ gây nhiều khó khăn trong việc vận hành kết quả đầu tư và những sai sót này rất tốn kém nên nhiều lúc vượt mức ra khỏi khả năng của Chủ đầu tư gây ra việc hoạt động đầu tư kém hiệu quả. Vì vậy cần phải nghiên cứu kỹ ở khâu lập dự án xây dựng để có thể đưa vào vận hành khai thác vốn và tài sản được tốt nhất trong suốt thời kỳ hoạt động để dự án có thể thu hồi vốn và thu hồi lợi nhuận.

giai đoạn chuẩn bị đầu tư gồm những công tác gì

Dự án đầu tư xây dựng

Giai đoạn kết thúc xây dựng gồm các công việc sau đây:

 • Quá trình bàn giao công trình
 • Quá trình kết thúc xây dựng
 • Bào hành công trình xây dựng.
 • Vận hành và đưa công trình vào sản xuất.

Công trình xây dựng sẽ chỉ được bàn giao toàn bộ cho người sử dụng khi đã xong xây lắp và  hoàn chỉnh theo thiết kế được duyệt và tiến hành  thu chất lượng. Hồ sơ bàn giao công trình thì phải đầy đủ theo quy định và nộp lưu trữ theo quy định của pháp luật và theo Nhà nước.

 Khi hết thời hạn bảo hành công trình thì Nghĩa vụ thực hiện hợp đồng xây dựng chỉ được chấm dứt hoàn toàn . Sau khi nhận bàn giao lại công trình thì Chủ đầu tư có trách nhiệm khai thác và sử dụng đầy đủ năng lực của công trình đã được bàn giao, hoàn thiện tổ chức và những  phương pháp quản lý nhằm phát huy tối đa các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật được đề ra trong dự án.

Như vậy, chúng tôi đã cung cấp cho bạn các thông tin cơ bản nhất về giai đoạn chuẩn bị đầu tư gồm những công tác gì? và cả những giai đoạn tiếp theo nữa. Hi vọng các bạn đã bổ sung được những kiến thức này.

 

 

Đánh giá post

Leave a Reply