Thông tin về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Khi các nhà đầu tư nước ngoài thực hiện đầu tư tại Việt Nam thì cần hiểu rõ các vấn đề liên quan đến luật pháp đặc biệt là khi muốn thành lập một doanh nghiệp tại nước ta. Vậy khi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam muốn hoạt động trong nước thì cần lưu ý những điều gì?

Những điều cần biết về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại việt nam

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là gì?

Đây là hình thức đầu tư mà các nhà đầu tư ở nước ngoài thực hiện đầu tư một phần hoặc toàn bộ vốn để lập ra các pháp nhân mới tại Việt Nam theo quy định của luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam nhằm thực hiện mục tiêu đã đặt ra của các nhà đầu tư.

Đặc điểm của một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Đây là hình thức đầu tư mang tính bền vững, lâu dài và có tổ chức thống nhất và được thành lập dưới hình thức công ty TNHH. Với hình thức đầu tư thì nhà đầu tư sẽ chỉ chịu trách nhiệm trong phần góp vốn của mình đối với các khoản nợ của doanh nghiệp.

Quyền sở hữu của doanh nghiệp sẽ được tùy thuộc vào những thỏa thuận của các thành viên thành lập công ty, nhà đầu tư có quyền sở hữu một phần hoặc toàn bộ tài sản của công ty.

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có hoạt động trên cơ sở của Luật Đầu tư, Luật doanh nghiệp và Luật thương mại tại Việt Nam.

Trước khi tiến hành  thành lập doanh nghiệp, các nhà đầu tư phải có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Nếu trong quá trình thành lập có thắc mắc về quy trình, thủ tục hay chưa nắm rõ những quy định đối với doanh nghiệp có vốn nước ngoài thì nhà đầu tư cần liên hệ ngay đến các cơ quan tư vấn uy tín để nắm rõ.

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại việt nam

Doanh nghiệp vốn nước ngoài

Thủ tục để thành lập các công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Có 5 bước để hoàn thiện thủ tục thành lập công Thiên Yết mà gần như 100% các dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam phải thực hiện

Bước 1: Xin cấp Giấy chứng nhận Đăng ký đầu tư (IRC)

Ở bất cứ lĩnh vực kinh doanh nào trước khi bắt đầu thực hiện thì các nhà đầu tư nước ngoài đều phải có nghĩa vụ phải xin cấp phép đầu tư tại Việt Nam từ Sở Kế hoạch và đầu tư (DPI).

Bước 2: Xin cấp Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp (ERC)

Đây là tài liệu bắt buộc phải có thứ hai nếu nhà đầu tư muốn thực hiện hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Doanh nghiệp này chính là pháp nhân được công nhận ở Việt Nam với 3 hình thức đầu tư:

  • Công ty TNHH (LLC)
  • Công ty Cổ phần (JSC)
  • Công ty có vốn Liên doanh

Bước 3: Quá trình thực hiện việc góp vốn đầu tư

Nhà đầu tư có 90 ngày để huy động góp vốn đầu tư theo quy định tại Giấy chứng nhận Đăng ký đầu tư, và được thực hiện qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Bước 4: Thực hiện kê khai các thủ tục thuế ban đầu

Có 30 ngày để nhà đầu tư thực hiện kê khai và nộp Lệ phí Môn bài và các công việc như:

  • Thông báo về tài khoản NH của công ty;
  • Đăng ký sử dụng Chữ ký và hóa đơn điện tử;

Bước 5: Xin cấp Giấy chứng nhận về Đăng ký kinh doanh (BRC) hoặc các loại Giấy phép con khác đúng theo quy định.

Một số loại giấy phép kinh doanh thường gặp trong các lĩnh vực như:

  • Thương mại, phân phối.
  • Trung tâm tư vấn du học hoặc Giấy phép Vệ sinh về an toàn thực phẩm

Những quy định về việc góp vốn của Công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Ngày 26/6/2019 đã Thông tư 06/2019/TT-NHNN hướng dẫn về việc quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam bởi ngân hàng nhà nước. Theo đó, nhà đầu tư trong nước và nước ngoài trong doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam sẽ thực hiện góp vốn đầu tư bằng ngoại tệ, đồng Việt Nam (VNĐ) theo đúng với  mức vốn góp của nhà đầu tư được ghi nhận ở:

  • Giấy chứng nhận hoặc giấy phép Đăng ký hoạt động đầu tư.
  • Giấy thành lập, hoạt động doanh nghiệp

Các đối tượng mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp

Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài

Nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng BCC và nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp tham gia thực hiện dự án PPP.

Những quy định về việc mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp của những công ty có vốn đầu tư nước ngoài

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại việt nam

Thành lập doanh nghiệp

Phải mở tài khoản bằng ngoại tệ tại 01 (một) ngân hàng được phép để có thể thực hiện các giao dịch thu, chi hợp pháp bằng ngoại tệ mà có liên quan đến hoạt động từ nước ngoài tại Việt Nam;

Tương ứng với đó thì sẽ chỉ được mở 01 (một) tài khoản tại 01 (một) ngân hàng được phép;

Trường hợp nhà đầu tư thực hiện đầu tư bằng đồng Việt Nam, sẽ được mở 01 (một) tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng đồng Việt Nam tại một ngân hàng được phép mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ. Và để thực hiện các giao dịch thu, chi hợp pháp bằng đồng Việt Nam .

Trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài tham gia nhiều các hợp đồng BCC hoặc trực tiếp thực hiện nhiều dự án PPP thì nhà đầu tư nước ngoài phải cần mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp riêng biệt và cần tương ứng với mỗi hợp đồng BCC, dự án PPP.

Thời hạn để góp vốn đầu tư của doanh nghiệp

Trong vòng 90 ngày kể từ ngày cấp Đăng ký doanh nghiệp sẽ là thời hạn để góp vốn đầu tư. Điều này đã được quy định tại Giấy chứng nhận Đăng ký đầu tư. Thông thường. Các bước thực hiện như sau:

Các Nhà đầu tư sẽ  thực hiện việc chuyển vốn đầu tư bằng ngoại tệ vào tài khoản vốn ngoại tệ. Và chuyển vốn đầu tư bằng tiền Đồng vào tài khoản vốn tiền Đồng, không nhầm lẫn.

Thực hiện việc bán ngoại tệ và chuyển vào tài khoản thanh toán của Công ty để tiếp tục thực hiện kinh doanh.

Với các thông tin chúng tôi vừa chia sẻ về về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Mong các nhà đầu tư sẽ thực hiện đúng luật và thành lập công ty nhanh nhất

 

 

Đánh giá post

Leave a Reply