Trong bất cứ trường hợp nào, songkhonggioihan.com sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ người nào khác/ bên thứ ba nào khác cho mọi, hậu quả phát sinh bên ngoài hoặc liên quan đến những điều khoản sử dụng và/hoặc những dịch vụ của songkhonggioihan.com

Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đọc!