Bài toán cổ tức: Cách tính tỷ lệ chi trả cổ tức

Cổ tức là một thuật ngữ vô cùng quan trọng trong lĩnh vực tài chính và nhà đầu tư cần hiểu rõ về chúng trước khi quyết định đầu tư vào cổ phiếu. Cổ tức không chỉ là số tiền mà công ty trả cho cổ đông mà nó còn là dấu hiệu để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp. Sau đây Beat đầu tư sẽ cung cấp thông tin về cổ tức và cách tính tỷ lệ chi trả cổ tức chính xác nhất hiện nay.

Cổ tức là gì?

Bài toán cổ tức: Cách tính tỷ lệ chi trả cổ tức 1

Cổ tức được hiểu một cách đơn giản nhất là một phần doanh thu sau thuế được công ty trích lại và trả cho cổ đông. Cổ tức thường được trả cho các cổ đông bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

Về tỷ lệ chi trả cổ tức hay các hình thức chi trả như thế nào… sẽ được thông qua và quyết định tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty.

Việc chi trả cổ tức nhằm mục đích gì?

Bài toán cổ tức: Cách tính tỷ lệ chi trả cổ tức 2

Mục tiêu của doanh nghiệp là xây dựng lợi nhuận, xây dựng giá trị cho chủ sở hữu của công ty (cổ đông). Vì vậy, hàng năm khi doanh nghiệp hoạt động và có lãi, các thành viên góp vốn bắt buộc phải nhận được một khoản lợi tức tương xứng với số vốn đầu tư ban đầu họ bỏ vào doanh nghiệp.

Một phần lợi nhuận sẽ được công ty trích ra để trả cho các cổ đông gọi là cổ tức. Phần lợi nhuận còn lại sẽ được doanh nghiệp sử dụng làm vốn để tái đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.

Việc chia cổ tức đều đặn hàng năm sẽ củng cố niềm tin của cổ đông vào sự phát triển thuận lợi của doanh nghiệp.

Cách tính tỷ lệ chi trả cổ tức?

Tỷ lệ chi trả cổ tức là tỷ lệ cổ tức bằng tiền được chia cho lợi nhuận sau thuế của công ty (hay Cổ tức được trả cho 1 cổ phiếu phổ thông / EPS).

Bài toán cổ tức: Cách tính tỷ lệ chi trả cổ tức 3

Mức chi trả cổ tức thế nào là hợp lý?

Tỷ lệ chi trả cổ tức sẽ được cân bằng khi đáp ứng hai điều kiện sau:

  • Thứ nhất, công ty được cung cấp đủ vốn để sản xuất, kinh doanh
  • Thứ hai, công ty cam kết duy trì tỷ suất lợi nhuận trên vốn ( tỷ lệ ROE ).

Giả sử doanh nghiệp A có vốn chủ là 100 tỷ. Lợi nhuận năm 2020 là 30 tỷ, tương ứng với tỷ lệ ROE là 30%.

Doanh nghiệp A dự định chi 15 tỷ để trả cổ tức bằng tiền, tương ứng với tỷ lệ chi trả cổ tức là 50%.

Sau khi trích quỹ khen thưởng phúc lợi là 3 tỷ (tương đương 10% lợi nhuận), số còn lại bổ sung vào vốn chủ sở hữu là: 30 – 15 – 3 = 12 tỷ.

Làm sao để nhận được cổ tức?

Để nhận cổ tức, bạn chỉ cần nắm giữ cổ phiếu trước ngày giao dịch không hưởng quyền.

  • Trường hợp cổ phiếu mà bạn nắm giữ là loại cổ phiếu niêm yết, cổ tức sẽ được trả trực tiếp vào tài khoản chứng khoán của bạn.
  • Trường hợp cổ phiếu mà nhà đầu tư nắm giữ là cổ phiếu nhưng chưa niêm yết (OTC) thì bạn cần liên hệ và đến trực tiếp doanh nghiệp để nhận cổ tức.

Phương thức chi trả cổ tức

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Theo hình thức này, công ty trả lợi nhuận cho các cổ đông trực tiếp bằng tiền mặt. Hội đồng quản trị công ty sẽ căn cứ vào kết quả kinh doanh, chiến lược dài hạn của tổ chức để từ đó có kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

Trả cổ tức bằng cách mua lại cổ phiếu

Thay vì trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt, các công ty có thể dùng hình thức trả cổ tức bằng việc mua lại số lượng cổ phiếu đang niêm yết trên thị trường.

Phương thức trả cổ tức này không được áp dụng nhiều. Doanh nghiệp chỉ áp dụng phương pháp này khi thấy thị trường có dấu hiệu đi xuống, giá cổ phiếu giảm.

Trả cổ tức bằng cổ phiếu

Theo hình thức này, doanh nghiệp sẽ phát hành thêm cổ phiếu cho các cổ đông. Nói một cách dễ hiểu, nó giống như một nhà đầu tư xoay vòng vốn để tái đầu tư vào công ty.

Với hình thức này, việc chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ không làm thay đổi vốn chủ sở hữu và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi cổ đông.

Doanh nghiệp có thể trả cổ tức bằng cổ phiếu thông qua các nguồn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, các quỹ phòng hộ của doanh nghiệp hoặc thặng dư vốn cổ phần.

Sự khác biệt giữa trả cổ tức bằng tiền mặt và trả cổ tức bằng cổ phiếu

Sự khác biệt quan trọng nhất giữa hai cách trả cổ tức này là dòng tiền của doanh nghiệp.

Đối với việc trả cổ tức bằng tiền mặt, dòng tiền từ lợi nhuận sau thuế sẽ đi ra khỏi doanh nghiệp. Cụ thể, nó được trả vào tài khoản của mỗi cổ đông.

Đối với hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu, về cơ bản dòng tiền vẫn vào doanh nghiệp. Chỉ có sự luân chuyển từ khoản mục Lợi nhuận sau thuế (chưa phân phối) sang khoản mục Vốn góp của chủ sở hữu.

Vừa rồi là những thông tin xác thực nhất về các vấn đề xoay quanh cổ tức và cách tính tỷ lệ chi trả cổ tức mà beat đầu tư muốn gửi đến các bạn. Hi vọng những thông tin này sẽ giúp các nhà đầu tư có chiến lược đầu tư thông minh hơn trong tương lai.

Đánh giá post

Leave a Reply